ส่งพัสดุทั่วไทย ส่งไกลถึง..สปป.ลาว

บริการขนส่งพัสดุ

ส่งพัสดุทั่วไทย

ส่งไกลถึง สปป. ลาว​

SavewayExpress เราคือผู้ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ที่รวดเร็ว ทันสมัยและปลอดภัย สามารถจัดส่งถึงที่หมายใน สปป.ลาวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน

Express

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Delivery

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tracking

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เกี่ยวกับเรา

SavewayExpress เราคือผู้ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ที่รวดเร็ว ทันสมัยและปลอดภัย สามารถจัดส่งถึงที่หมายใน สปป.ลาวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน พร้อมระบบ Tracking Number ช่วยให้ท่านและลูกค้าสามารถติดตามสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม. …

บริการของเรา

เซฟเวย์เพรส "เราตั้งใจว่า จะเป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ สินค้า ไปยังสปป.ลาว"

ส่งพัสดุทั่วไทย

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ส่งพัสดุไปประเทศลาว

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MEMBER

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เก็บเงินปลายทาง

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ค้นหาตัวแทนจุดให้บริการ

ค้นหาจุดบริการตัวแทนที่ใกล้บ้านคุณ

ชื่อผู้ให้บริการเบอร์โทรที่อยู่สำนักงานสาขาlink map
คุณปวริศร์ พวงศรีฐิติ086-452-2656,042-449860343 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000Saveway Express หนองคายแผนที่
คุณปวริศร์ พวงศรีฐิติ086-452-2656,042-449860343 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000Saveway Express อุดรธานีแผนที่
คุณไชยสิงห์ นรสิงห์ทอง061-6817287 , 0820861337, 02002576931 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000Saveway Express นนทบุรีแผนที่
คุณฉัตริน ศุภมาตร098-0160037247 หมู่ 7 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000Terminal นครราชสีมาแผนที่
คุณศิริรัตน์ กุหลาบโพธิ์ทอง089-4607728100/6 บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000Saveway Express พิษณุโลกแผนที่
คุณรุจิรา อุ่นเจริญ062-2978249122/106 หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่Saveway Express เชียงใหม่ 1แผนที่
คุณนงนภัส จักแก้ว099-4896644190/15 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100Saveway Express เชียงใหม่ 2แผนที่
คุณรุจิรา อุ่นเจริญ062-2978249ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครSaveway Express ประตูน้ำแผนที่
คุณพัชรพล วัฒนศิริชัยกุล090-9856484,085-840919949/259 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Saveway Express มหาชัยแผนที่
คุณจิรศักดิ์ รัตนพิทักษ์สุข081-0669749293 ม.17 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000Saveway Express อุบลราชธานีแผนที่
คุณชัยวัฒน์ มาลัยทอง063-6454941338 หมู่ 16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Saveway Express สุรินทร์แผนที่
ชื่อผู้ให้บริการเบอร์โทรที่อยู่เขตพื้นที่link map
คุณดุลยวัต คงวัฒนาศักดิ์ชัย081-922113495/30 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000Drop Box นนทบุรีแผนที่
คุณสุภาวดี เสียงอ่อน080-651808377/361 หมู่ที่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110Drop Box นนทบุรีแผนที่
คุณอัมภิกา ธัญญาดา086-3152828108/2 หมู่ที่ 2 ถ.รัตนาธิเบศ ซ.ท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000Drop Box นนทบุรีแผนที่
คุณธเนธ สุนพงษ์ศรี099-965519545/1-5 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์Drop Box อุตรดิตถ์
คุณอารีย์ นาคสมพันธ์055-412429,087-8456688,087-8496677หจก. ยูทีปิโตเลี่ยม 296/1 3 ถ.ศรีชาววัง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์Drop Box อุตรดิตถ์
คุณธีรวัฒน์ สายสมุทร์ 091-0197070140 ม.4 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000 (ให้ส่งเอกสารทุกอย่างไปตามที่อยู่ คุณวิไล โกการัตน์)Drop Box อุบลราชธานี
คุณวิไล โกการัตน์ 084-2992355 236 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ทมใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000Drop Box อุบลราชธานี
คุณธัญญานันท์ ล้ำเลิศศธีรากรณ์ 081-6751110104 /158 ม.3ถ.เอกชัย ซ.เอกชัย 109 แขวง/เขต บางบอน 10150Drop Box บางบอน
คุณธนวันต์ วิจิตรธรรม081-360610142/1 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Drop Box สุรินทร์
คุณธนพงศ์ เรืองอมรรัตน์080-4041998141 หมู่ 18 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Drop Box สุรินทร์
คุณธีระชัย ตันทะอธิพานิช086-4515589234 หมู่ 16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Drop Box สุรินทร์
คุณภาณุวัฒน์ ประเทืองเศรษฐ์096-9638752280/10 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Drop Box สุรินทร์
คุณนิภา กลัดนาม089-6456945129 หมู่ 13 ถ.สุรินทร์-เมืองลิ๋ง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Drop Box สุรินทร์
คุณนริทร์ อุ่นที081-918180641/1 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน 73110Drop Box นครปฐม
คุณวัจน์ ศรีพลพรรค์093-4249456343 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง Drop Box เชียงใหม่
คุณภาพร สิงห์ครา081-8854496,053-335087หจก.เอสเอ็มอีช็อป1 เลขที่ 82 ม.3 ถ.คลองชลประทาม ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100Drop Box เชียงใหม่
คุณสุเทพ ศรีนุช063-2399987,063-9542541เลขที่ 23 ม.6 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200Drop Box เชียงใหม่
คุณชวยุท โภชิน 082-539567814/2 ถ.ราชดำริ ต.โรงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Drop Box เชียงใหม่
คุณวรรณิกา มุ่งแฝงกลาง085-1330638ซิตตี้ ชั้น 2 ห้อง 2045 ซ.เพชรบุรี 21 แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กทม 10400Drop Box ประตูน้ำ
คุณชนิดาภา098-6549359ลานน้ำพุDrop Box หนองคายแผนที่
คุณกนกภรณ์091-0198535บ้านปะโคDrop Box หนองคายแผนที่
คุณวิภาพร095-6715971,098-1979361บ้านโนนธาตุDrop Box หนองคายแผนที่
คุณกฤติยากรณ์ รองทอง088-5724624หลังประทุมเทพDrop Box หนองคาย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

SavewayExpress

Welcome to WordPress ...
Read More

SavewayExpress

Welcome to WordPress ...
Read More

SavewayExpress

Welcome to WordPress ...
Read More

SavewayExpress

Welcome to WordPress ...
Read More

บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จำกัด

SavewayExpress เราคือผู้ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ที่รวดเร็ว ทันสมัยและปลอดภัย สามารถจัดส่งถึงที่หมายใน สปป.ลาวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน พร้อมระบบ Tracking Number ช่วยให้ท่าน และลูกค้าสามารถติดตามสถานะของพัสดุได้ตลอด 24 ชม.

บริการของเรา

  • ส่งพัสดุทั่วไทย
  • ส่งพัสดุไปประเทศลาว
  • MEMBER
  • เก็บเงินปลายทาง

ติดต่อเรา

  • 343 หมู่. 11 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  • โทร : 042-449860, 084-452-2650
  • Line ID: @savewaypress
  • Office Lao 030-5238496

DOWNLOAD APP

SAVEWAY EXPRESS
APPLICATION